DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Procedura postępowania z uczniem zdolnym, biorącym udział w konkursie przedmiotowym

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZDOLNYM BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM

  1. Nauczyciele indywidualizują pracę na lekcji, pomagając uczniom w rozszerzeniu wiedzy.
  2. Nauczyciele zachęcają uczniów zdolnych do brania udziału w konkursach i ukierunkowują ich naukę.
  3. W dniu konkursu przedmiotowego na etapie szkolnym, uczeń biorący w nim udział jest zwolniony z pytania i sprawdzianów. Sprawdziany zalicza w ciągu 2 tygodni w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
  4. Jeżeli uczeń przeszedł do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego – na tydzień przed eliminacjami jest zwolniony z pytania i sprawdzianów. Sprawdziany zalicza w ciągu 2 tygodni w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
  5. Jeżeli uczeń przeszedł do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego, może ustalić z nauczycielami indywidualizację swojego toku nauki. Obowiązkiem nauczycieli jest pomoc uczniowi w przygotowaniach do konkursu i umożliwienie mu późniejszego zaliczania materiału z innych przedmiotów.
  6.  Niezależnie od wyników eliminacji nauczyciele pomagają uczniowi w nadrobieniu zaległości powstałych w wyniku przygotowania się ucznia do konkursu przedmiotowego.
TOP