DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2016 r.

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2016 r. 

 3.

Ferie zimowe

 16-29 stycznia 2017 r. 

 4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 13-18 kwietnia 2017 r. 

 5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 

 

 

  

 

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół

 a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. 
 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00
 egzamin z zakresu języka polskiego godz. 11:00

 b) część matematyczno-przyrodnicza -20 kwietnia 2017 r. 
 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
biologia, chemia, fizyka, geografia) godz. 9:00
 egzamin z zakresu matematyki godz. 11:00

c) język obcy nowożytny -  21 kwietnia 2017 r. 
egzamin na poziomie podstawowym godz. 9:00
egzamin na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

 

 

 

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
(w tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

  

 7.

 

 

Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną

 15 stycznia 2017 r. rada klasyfikacyjna po I semestrze

 czerwca 2017 r. rada klasyfikacyjna po II semestrze

 8.

Rekolekcje wielkopostne 

 

 9.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  23 czerwca 2016 r. ?

 10.

Klasyfikacja uzupełniająca - egzaminy poprawkowe

  sierpień 2016 r.

 11.

Ferie letnie

 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

 

 

TOP