DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

MISJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

MISJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

            Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

a)    znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego;

b)    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra i piękna na świecie;

c)    poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie;

d)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania podstaw patriotycznych;

e)    stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną  z wolnością innych;

f)     kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów;

g)    świadomie wystrzegali się wszelkich używek i nałogów, wiedząc o ich niebezpiecznym działaniu;

h)   Znali i stosowali zasadny bezpieczeństwa, współpracy i asertywności aby czuli się w szkole bezpieczni i docenieni.

 

TOP