DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

WIZJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY 

  1. Dzięki harmonijnej współpracy i zaangażowanej podstawie uczniów, rodziców i pracowników szkoły zapewnia ona swoim wychowankom miłą atmosferę i bezpieczeństwo oraz realizuje przypisane jej zadania.
  2. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia wyposażając ich w system wartości, który pozwoli odróżnić dobro od zła, rozpoznać w życiu wartości najcenniejsze i dostrzegać potrzeby innych.
  3. Poprzez zachętę do samorządnego i zespołowego działania oraz poznawania zasad życia społecznego, szkoła przygotowuje uczniów do pełnienia wielorakich funkcji społecznych .
  4. Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju, umożliwiając im rozpoznanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb edukacyjnych.
  5. Uczniowie zdobywają wiedzę umożliwiającą im kontynuowanie nauki, a także umiejętność praktycznego i twórczego jej wykorzystania, aby radzić sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
  6. Nauczyciele dokładają starań, aby jak najlepiej wypełniać otrzymane zadania, poszukując twórczych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych .
  7. Szkoła rozwija u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
TOP