DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

konkursy przedmiotowe

TERMINARZ

WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Lp.

NAZWA KONKURSU

TERMIN (I FORMA) PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURSU

                                                                     I SZKOLNY                         II REJONOWY           III WOJEWÓDZKI

1.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z JĘZYKA POLSKIEGO

29.11.2016

 (w formie pisemnej)

 06.02.2017

 (w formie pisemnej)

 02.03.2017

   (w formie pisemnej)

 06.03.2017

 

  (w formie ustnej)

2.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 08.11.2016

(w formie pisemnej)

 12.01.2017

  (w formie pisemnej) 

 7 i 8.03. 2017

 

 (w formie pisemnej i ustnej)

3.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 15.11.2016

 (w formie pisemnej)

 05.01.2017

 (w formie pisemnej)

 08.02.2017

 

 (w formie pisemnej i ustnej)

4.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

 07.11.2016

 (w formie pisemnej)

  10.01.2017

 (w formie pisemnej)

  01.03.2017

 (w formie pisemnej i ustnej)

5.

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

 (w formie pisemnej)

 

 (w formie pisemnej)

 

 (w formie pisemnej i ustnej)

 6.

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z HISTORII

 21.11.2016

 (w formie pisemnej)  

 01.02.2017

(w formie pisemnej) 

  27.02.2017

 (w formie pisemnej)

 7.

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z MATEMATYKI

 04.11.2016

 (w formie pisemnej)

  05.12.2016

 (w formie pisemnej)

  04.01.2017

 (w formie pisemnej)

8. 

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z FIZYKI

23.11.2016 

 (w formie pisemnej)  

 13.01.2017

 (w formie pisemnej) 

  22.02.2017

 (w formie pisemnej)

9. 

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z CHEMII

 24.11.2016

 (w formie pisemnej) 

 30.01.2017

 (w formie pisemnej) 

 23.02.2017

 (w formie pisemnej)  

10. 

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z BIOLOGII

 25.11.2016

 (w formie pisemnej) 

  09.01.2017

(w formie pisemnej)

 04.03.2017

 (w formie pisemnej)  

11. 

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z GEOGRAFII

 28.11.2016

 (w formie pisemnej)

31.01.2017 

 (w formie pisemnej)

  24.02.2017

 (w formie pisemnej)

12. 

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z INFORMATYKI

 09.11.2016

(test w formie elektronicznej) 

 11.01.2017

(lokalnie przy stanowiskach komputerowych)  

03.03.2017 

(lokalnie przy stanowiskach komputerowych) 

 13.

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z WIEDZY O SZTUCE

 Sekcja muzyki

01.12.2016

(w formie pisemnej)

Sekcja plastyki

 02.12.2016

(w formie pisemnej)

Sekcja muzyki

07.02.2017

(w formie pisemnej)

Sekcja plastyki

08.02.2017

 (w formie pisemnej) 

 Sekcja muzyki

08-09.03.2017

(w formie ustnej)

Sekcja plastyki

06-07.03.2017 

(w formie ustnej)

14. 

WOJEWÓDZKI KONKURS
PRZEDMIOTOWY
z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 22.11.2016

 (w formie pisemnej) 

02.02.2017 

(w formie pisemnej)

 28.02.2017

(w formie pisemnej)

Regulaminy dostępne na stronie:

http://www.wojewodzkie.wckp.lodz.pl/konkursy_gim1

 

 

TOP